වීඩියෝ - Dongguan CFine යන්ත්රෝපකරණ තාක්ෂණ සමාගම, සීමාසහිත

වීඩියෝ

CFine CFine යන්ත්රෝපකරණ ගැන

    

අඛණ්ඩ Mixer

    

ෙලෝහ කුඩු ක්රියාවලිය රේඛීය Sigle-ඉස්කුරුප්පු ඇණ ෙනරචු

    

නිවුන්-ඉස්කුරුප්පු ඇණ pickling කාරකය Pelletizer අපද්රව්ය ද්රව්ය ප්රතිචක්රීකරණය Pelletizer

     

සර්ෙකෝනියා විවෘත-වසන්න වර්ගය Kneader මිශ්ර

    


NOW පරීක්ෂණයක්
  • * කැප්චා: කරුණාකර තෝරා කී

WhatsApp ඔන්ලයින් චැට්!
WhatsApp ඔන්ලයින් චැට්!